Zaštićena priroda u Srbiji – važnost za sve građane

16. Decembar 2019.

Projekat Natura 2000 deo je dugog procesa pristupanja EU kroz koji Republika Srbija prolazi uključujući transponovanje Direktiva o Pticama i Staništima i određivanje Natura 2000 mreže sa ciljem da se završi jedan od glavnih koraka koji je zasnovan na određivanju specijalnih zaštićenih područja (u okviru Direktive o pticama) i preporučenim područjima od interesa za zajednicu (u okviru Direktive o staništima). Za nastavak ovog rada tokom implementacije projekta Natura 2000, doprinos nacionalnih stručnjaka iz Srbije je suštinska. Ovo su glavni zaključci prve tehničke radionice za Naturu 2000 održane u Beogradu 10. i 11. decembra 2019. godine.

U prisustvu oko stotinu učesnika, projektni tim predstavio je rezultate prve desktop analize i prve nacionalne referentne liste vrsta i staništa. Među ostalim temama, diskutovalo se o otkrivanju i vrednovanju raspoloživih podataka, uočenih velikih nedostataka i potrebama, kao i o prvom uspostavljenom kriterijumu za odabir specijalnih zaštićenih područja i područja od interesa za zajednicu. Kroz rad radnih grupa, čiji moderatori su bili gos. Pavol Polak, gosp. Ana Injigo i gos. Miloš Popović, izvršila se detaljnija analiza statusa referentnih vrsta i tipova staništa na osnovu naučnog vrednovanja u skladu sa EU kriterijumima za Naturu 2000 uključujući i prezentaciju Prof. dr. Dmitra Lakušića o izradi objedinjenog priručnika za indentifikaciju područja Natura 2000 i ekološki značajnih područja od nacionalnog značaja.

“Zaštita prirode kroz Naturu 2000 je suštinska i donosi korist svakoj zemlji gde se projekat sprovodi. To je presudno za zdravlje, za ekosistem i za biodiverzitet. Drago mi je što vidim da ima mnogo vrednih ruku da pomognu, mnogo stručnjaka i ljudi koji su spremni da se bore za prirodu u Srbiji”, rekao je Džordi Kadilja Falko iz Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Govoreći o usvajanju zakonodavnih tekovina EU, pomoćnik ministra zaštite životne sredine Slobodan Perović rekao je: “U okviru poglavlja 27 – zaštita životne sredine i klimatske promene, planirano je da se poboljša transpozicija i sprovođenje EU zakonodavstva takođe u oblast zaštite prirode. Pred nama je značajan posao da identifikujemo potencijalna Natura 2000 područja u Srbiji u skladu sa Direktivom o staništima i Direktivom o pticama”.

Njegova koleginica iz Ministarstva zaštite životne sredine i Šef odseka za ekološke mreže i ocenu prihvatljivosti Snežana Prokić rekla je: “Bavimo se ovim procesom 15 godina, od prvog strateškog okvira 2005 godine. Do danas prošli smo svi zajedno velike napore i sada smo tu da započnemo finalizaciju identifikacije Nature 2000 u Srbiji i postizanje kokretnih rezultata u procesu pridruživanja u okviru poglavlja 27”. U nastavku je prikazala prezentaciju o statusu Natura 2000 u Srbiji.

Vođa projeka Ana Injigo istakla je odličan prethodni rad na određivanju područja Natura 2000 u zemlji, na prikupljanju podataka i definisanju potencijalnih specijalnih zaštićenih područja. ”Dobra baza prethodnih projekata danas je dostupna da pomogne Srbiji u procesu sprovođenja projekta Natura 2000. Imamo još dve godine rada da unapredmo sve informacije koje se odnose na mrežu Natura 2000, da pripremimo prvu predloženu listu specijalnih zaštićenih područja i područja od interesa za zajednicu, da razvijemo dobru bazu podataka i uskladimo zakonodavstvo koje se odnosi na zaštitu prirode”. Ona je dodala da će tokom projekta kapaciteti svih institucija koje se bave konzervacijom prirode biti unapređeni i da će zajednica u Srbiji biti obaveštena i podignuta svest o važnosti konzervacije prirode, biodiverziteta i svih prirodnih vrednosti Srbije.

Osim činjenice da je danas značajno više informacija nego godinama unazad jer je Ministarstvo životne sredine finansiralo projekte da bi se prikupili novi naučni podaci, još uvek postoji nedostatak informacija o staništima i vrstama u Srbiji. Projekat Natura 2000 očekuje da će pomoći da se ti nedostaci nadomeste i popune.


Autor Vesna Glišić