Bogat biodiverzitet Srbije biće deo mreže Natura 2000

30. Novembar 2021.

Srbija je napravila prvi korak na uspostavljanju mreže Natura 2000 uz podršku Evropske unije. Tokom poslednje dve  po godine identifikovano je 277 potencijalnih lokacija od interesa za zajednicu i 85 posebnih zaštićenih područja. To je jedno od najvećih dostignuća prikazanih na završnoj konferenciji projekta “EU za Naturu 2000 u Srbiji”.

“Iako je projekat u potpunosti ispunio i postigao očekivane rezultate, moramo biti svesni da je to početak rada na uspostavljanju mreže Natura 2000 koji se kontinuirano mora podržavati”, rekla je pomoćnica ministarke zaštite životne sredine, Sandra Dokić.

Teritorije, koje je tokom trajanja projekta identifikovao tim od 30 stručnjaka, biće deo buduće Natura 2000 mreže u Srbiji.

Govoreći o važnosti zaštite biodiverziteta, Šef Sektora operacija 3 u Delegaciji Evropske unije u Srbiji, Sakelaris Hurdas rekao je da zagađenje pogađa svakoga– kroz vazduh koji dišemo, vodu koju pijemo ili zemlju u kojoj gajimo hranu. “Zagađenje je takođe jedan od glavnih razloga za gubitak biodiverziteta, a gubitak biodiverziteta je nepovratan. Mi ne možemo da stvorimo vrstu staništa koja je nestala, ali možemo sada da delujemo da sprečimo taj gubitak. Zahvaljujući ovom projektu Srbija je korak bliže očuvanju biodiverziteta pripremajući zemlju za mrežu Natura 2000. Današnji završni događaj pokazao je detaljno šta je urađeno i šta ostaje da se postigne”, rekao je Hurdas.

Vođa projekta Ana Injigo rekla je da sada korisnici, Ministarstvo zaštite životne sredine i Zavodi za zaštitu prirode imaju u svojim rukama prvi predlog potencijalnih područja za mrežu Natura 2000 – i područja od posebne zaštite određene prema Direktivi o pticama i lokacija od interesa za zajednicu, određenih prema Direktivi o staništima.

“Ova područja pokrivaju 38% teritorije Srbije, Da bi se ona identifikovala, bilo je potrebno pripremiti metodologiju rada, razviti informacione alate, kao što su mobilna i veb portal aplikacija Terenska, koji su danas nacionalni standard za prikupljanje podataka u prirodi i usklađuju ekološko zakonodavstvo sa evropskim direktivama, što je važan uslov u procesu pridruživanja Evropskoj uniji”, rekla je Ana Injigo.

Zaštita prirode je suštinska  tema za Srbiju kao deo pregovaračkog procesa za pristupanje EU, u vezi sa primenom poglavlja 27 koje je posvećeno zaštiti životne sredine  klimatskim promenama.

Od 2015. godine Evropska unija donirala je više od 3,5 miliona evra za uspostavljanje Natura 2000 mreže u Srbiji.