NATURA 2000 U SRBIJI – dostignuća i naredni koraci

19. Novembar 2021.

Projekat „EU za Naturu 2000 u Srbiji“ identifikovao je 277 potencijalnih područja od interesa zajednice (pSCI) i 85 područja posebne zaštite (SPA) tokom poslednje dve i po godine implementacije – to je glavni rezultat rada tima više od 30 međunarodnih i domaćih stručnjaka. Ova informacija je istaknuta na seminaru koji je projekat organizovao 9. i 10. novembra sa ciljem da se sagledaju uslovi za određivanje i buduće upravljanje Natura 2000 mrežom u Srbiji.

Projekat koji je Ministarstvu zaštite životne sredine, Zavodima za zaštitu prirode i drugim zainteresovanim stranama pružio podršku u uspostavljanju mreže Natura 2000 u Srbiji završava se 30. novembra 2021. godine. Većina aktivnosti stručnjaka i zainteresovanih strana uključivale su terenske radove, analiza podataka i identifikacija potencijalnih Natura 2000 područja, razvoj IT alata i procedura za upravljanje podacima, analiza i unapređenje pravnog okvira, unapređenje kapaciteta i priprema planova upravljanja. Takođe je obuhvatio različite aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svesti i znanja javnosti o Natura 2000 i zaštiti biodiverziteta.

Dvodnevni seminar je održan u cilju obezbeđivanja dugoročne održivosti rezultata projekta, i predstavljanja i diskusije o trenutnom stanju zaštite biodiverziteta u Srbiji. Takođe je uključivao mogućnosti finansiranja i buduće investicione planove, preporučene zakonske reforme i plan rada nakon projekta kao putokaz za institucije korisnice za nastavak rada na uspostavljanju mreže Natura 2000.

Seminar je održan u prisustvu svih ključnih aktera u ovom procesu – Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Zavod za zaštitu prirodu Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Agencija za zaštitu životne sredine Srbije, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i predstavnike međunarodnih organizacija i drugih projekata razvojne podrške.

Međunarodni govornici iz Generalnog direktorata za životnu sredinu, Ministarstva za životnu sredinu i vode Bugarske i Bugarskog društva za zaštitu ptica podelili su svoje preporuke i najbolje prakse za uspostavljanje Nature 2000.

Projekat „EU za Natura 2000 u Srbiji” prepoznat je kao veliki korak ka proglašenju Natura 2000 za unapređenje zaštite prirode.