Natura 2000 film

14. Jul 2021.

U saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji, projekat EU za Naturu 2000 u Srbiji je napravio određeni film koji ukazuje na vrednosti biodiverziteta i značaj njenog očuvanja u Srbiji koji je svečano prikazan 4 juna tokom Evropske zelene nedelje na događaju Natura 2000 dan u Botaničkoj bašti “Jevremovac”. Osim iskazanog značaja o očuvanju biodiverziteta, projekat Natura 2000 je kroz film prikazao glavne aktivnosti i dostignuća tokom dve godine sprovođenja projekta a tome je najviše doprineo tim od 30 stručnjaka koji je radio na identifikaciji najboljih lokacija za zaštitu biljnih i životinjskih vrsta i staništa koji će biti deo buduće Natura 2000 mreže.

Natura 2000 je bitan instrument politike prirode i biodiverziteta u EU koji radi na održavanju dugoročnog opstanka najvrednijih i najugroženijih vrsta i tipova staništa u Evropi. Do danas, na osnovu ispravnih naučnih kriterijuma, članice EU odabrale su 27.852 zaštićenih područja širom Evrope od kojih 18% su kopnene površine. Stoga se mreža Natura 2000 smatra najvećom koordinatnom mrežom zaštićenih područja na svetu jer svaka članica mora osigurati pravnu zaštitu područja Natura 2000 na svojoj teritoriji.

Projekat EU za Naturu 2000 u Srbiji ima za cilj da pripremi relevantne državne institucije za pristupanje ovoj mreži.

Natura 2000 film možete pogledati na linku.