21. maj - Evropski dan Natura 2000

21. Maj 2020.

Da bi proslavila mrežu Natura 2000 - jedno od najistaknutijih dostignuća Evropske unije - i odala počast naporima svih koji su uključeni u njen uspeh, Evropska komisija je zajedno sa Evropskim parlamentom, predsedništvom Saveta i Komitetom regiona proglasila 21. maj kao Evropski dan Natura 2000.

Evropski dan Natura 2000 je proglašen za 21. maj 1992. godine, kada su odobrene EU direktiva o staništima i program LIFE. Direktiva o staništima zajedno sa Direktivom o pticama (usvojenom 1979. godine) postala je osnova EU zaštićenih područja Natura 2000.

Mreža Natura 2000 je najveća mreža zaštićenih područja na svetu koja obuhvata preko 27.800 prirodnih lokacija sa visokom ekološkom vrednosti širom Evrope i sa ukupnom površinom od gotovo million kvadratnih metara.

Republika Srbija već nekoliko godina razvija različite projekte u kojima se primenjuje Direktiva o pticama i Direktiva o staništima, kao i identifikacija glavnih mesta u zemlji koja će biti deo ove mreže. Trenutno, projekat Natura 2000 ima za cilj da imenuje prvu listu potencijalnih lokacija Natura 2000, zajedno sa harmonizacijom odgovarajućeg zakonodavstva o životnoj sredini, sa unapređenjem kapaciteta između rukovodilaca projekata Natura 2000 i stvaranjem informacionog sistema sa srpskom bazom podataka o biodiverzitetu.

Projekat ima različite aktivnosti, ali sa velikim fokusom na aktivnostima terenskog rada. Zajedno sa srpskim stručnjacima za vrste i staništa koja su deo projekta, sprovode se aktivnosti mapiranja na terenu radi prikupljanja suštinskih podataka sa terena kako bi se unapredile informacije, otkrilo dovoljno dokaza za identifikaciju lokacija sa velikom vrednošću očuvanja, i poboljšalo znanje i podaci o biodiverzitetu u Srbiji. Tokom implementacije projekta dešavaju se vrlo zanimljive stvari, kao što je detekcija novog područja distribucije Licaena helle (Paklenac), vrsta koja je ugrožena u Evropi i koja je ledenički relikt sa samo nekoliko populacija na Balkanu, na Staroj Planini.

Mreža Natura 2000 smatra da su se pre hiljadu godina u evropske pejzaže umešali ljudi i da je biodiverzitet, na kojima su ljudi domaćini, rezultat kulturne i istorijske interakcije čoveka i prirode. Zbog toga mreža ne predlaže stvaranje strogih prirodnih rezervata u kojima su ljudske aktivnosti isključene, ali podsticanje svojevrsnog očuvanja prirode ide ruku pod ruku sa dobijanjem koristi za stanovništvo i privredu uopšte. Daleko od prepreke društveno-ekonomskom razvoju, mreža Natura 2000 nudi nove mogućnosti za razvoj tradicionalnih proizvodnih aktivnosti, rekreativnih aktivnosti i turizma.

Za 28. godišnjicu Evropskog dana Natura 2000 staviće se pažnje na "mlade ljude i prirodu" sa ciljem da ih inspiriše kako bi se angažovali u zaštiti i obnovi prirode. S obzirom na trenutnu situaciju sa virusom COVID-19 u Evropi, obeležićemo ovaj poseban dan na društvenim mrežama. Iskoristite #Natura2000 ili #Natura2000Day i pridružite nam se!