Projekat “EU za Naturu 2000 u Srbiji” na Evropskoj zelenoj nedelji

Datum: 4. Jun 2021.
Vreme: 12:00 - 15:00
Lokacija: Beograd

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji obeležava Evropsku zelenu nedelju posvećenu “ambiciji nultog zagađenja” od 31. maja do 4. juna 2021. godine.

U petak, 4. juna u Botaničkoj bašti u Beogradu državna sekretarka zaštite životne sredine Jelena Tanasković i šef sektora za saradnju Delegacije EU u Republici Srbiji Ingve Engstrom, učestvovaće na događaju koji organizuje projekat ”EU za Naturu 2000 u Srbiji”.

Na događaju će biti prikazane aktivnosti i glavni rezultati koji su ostvareni tokom dve godine sprovođenja projekta koji je posvećen zaštiti prirode i konzervaciji biodiverziteta. Republika Srbija ima izuzetno bogat biodiverzitet, a tokom poslednje dve godine tim od 30 stručnjaka radio je na identifikaciji najboljih lokacija za konzervaciju vrednih biljnih i životinjskih vrsta, kao i staništa. Te teritorije biće deo mreže Natura 2000, najveće mreže zaštićenih područja na evropskom kontinentu.

Tokom događaja, premijerno će biti prikazan film o Naturi 2000, biće prikazane i funkcionalnosti mobilne aplikacije na terenu i upravljanje  podacima o biodiverzitetu, a biće predstavljen i Natura 2000 sajt kao deo internet stranice Minsitarstva zaštite životne sredine.

Zaštita prirode je važna vitalna tema za Srbiju za primenu poglavlja 27 kao dela pregovaračkog procesa za pristupanje EU, a koje se odnosi na zaštitu životne sredine i klimatske promene. Mreža Natura 2000 je ključni instrument za zaštitu biodiverziteta u Evropskoj uniji, uspostavljena da obezbedi opstanak najvrednijih vrsta i staništa i da osigura da evropski sistemi prirode ostanu zdravi i izdržljivi. Delegacija Evropske unije u Srbiji pruža podršku Ministarstvu zaštite životne sredine u procesu transpozicije evropskih direktiva o životnoj sredini u srpsko zakonodavstvo, kroz različite projekte i tehničku pomoć.