Green Fest panel - EU Zeleni dogovor, priroda i klimatske promene

Datum: 2. Novembar 2020.
Vreme: 18:00 - 20:00
Lokacija: Beograd

Klimatske promene nas podsećaju da, uprkos brzom tehnološkom razvoju, i dalje u potpunosti zavisimo od prirode, odnosno prirodnih resursa i prirodnih ciklusa. U okviru panela razgovaraćemo na koji način EU Zeleni dogovor može biti podrška uspostavljanju ekološke mreže NATURA 2000 i smanjenju rizika od klimatskih promena. Jedna od tema će biti i kako zaštićena područja mogu da nam pomognu da ublažimo klimatske promene i da im se prilagodimo.

Green Fest u saradnji sa projektom „EU za Natura 2000 u Srbiji“ organizuje panel diskusiju na temu „EU Zeleni dogovor, priroda i klimatske promene?“ u 02. novembra 2020. godine u 18 časova. Link za pristupanje online panela se nalazi na www.greenfest.rs

Učesnici panela su Boris Erg, direktor IUCN ECARO, Zoran Sretić, stručnjak za prava EU, Predrag Lazarević, Univerzitet u Beogradu Biološki fakultet, Institut za botaniku i botanička bašta “Jevremovac”, i Imre Krizmanić, docent na Biološkom fakultetu u Beogradu.

Moderator:

Duška Dimović, WWF Adria-Serbia